PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Informace ke hře » PŘÍBĚH


T-Energie proudila Ancarií už od počátku věků. Tato mytická síla se stala počátkem všeho života, je zdrojem vší magie a počátkem veškerého myšlení.

Dlouhou dobu to byly andělské Serafky, kdo střežil T-energii - a tím i osud celého světa. Své znalosti předaly Vznešeným Elfům, díky čemuž mohli těžit z T-energie. Ta umožnila říši Vznešených elfů zažít nesrovnatelný nárůst blahobytu, díky němuž se stala vládnoucí kulturou Ancarie.

Síla, obsahující nesmírnou moc T-energie, s sebou však přináší velká nebezpečí. Nikdo děti Ancarie nenaučil, jak se s ní vypořádat.

Brzy mezi Vznešenými elfy propukly vášnivé rozepře jak a za jakým účelem T-energii použít. Každá strana ji chtěla pro sebe. Hádky se změnily v neřešitelný konflikt, který vyústil v rozštěpení Vznešených elfů. Mezi Vznešenými elfy zuřila strašlivá občanská válka, v níž však nakonec ztratili všichni. Jejich říše se zhroutila a s ní i veškerá mocenská struktura.

Jiné národy povstaly, aby mohly utiskovat Ancarii, a byly připraveny uchvátit moc pro sebe a zaujmout tak někdejší místo Vznešených elfů. Spory pokryly celou zemi. Avšak kromě zničující války se na Ancarii řítila větší katastrofa. T-energie se vymkla kontrole!

Kdysi tvořivá síla se nyní proměnila v cosi negativního. Stvoření i zvířata se proměnila k nepoznání, celé oblasti se staly neobyvatelnými, města a vesnice byly zničeny.

Jak urozená vrstva tak i vrstva kněží Vznešených elfů soupeřily o moc nad říší Vznešených elfů, aby tak mohly ovládnout T-energii. Země znovu čelila válce, válce mnohem větší a s mnohem většími důsledky než všechny předchozí války a bitvy.

Dva tisíce let před Šaddarem zaznělo volání po hrdinech, aby odvrátili tuto válku a znovu získali kontrolu nad T-energií. Ale kdo na něj odpoví? Hrdinové, kteří budou usilovat o záchranu světa před propadem do naprostého chaosu, nebo takoví, kteří jej ještě prohloubí?

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2022 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.