PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Postavy » Dryáda » ASPEKTY


Aspekt: Vrtošivý lovec

predator Zlověstný predátor (posílení)
dokud je Zlověstný predátor aktivní, zvyšuje rychlost útoku a šanci na zásah všemi zbraněmi na dálku. Také přidává šanci, že z nepřátel vypadnou vysušené hlavy
* orlí oko - zvyšuje počet kritických zásahů
* rychlá střelba - zvyšuje rychlost útoku na dálku
* poznačená střela - přidá šanci, že protivníci nemohou zásahu uniknout, ani ho vykrýt
* proděravění - šance, že projektily prorazí své cíle a pokračují v letu
* soustředění lovce - rychlejší regenerace aspektu vrtošivý lovec
* nechvějná - snižuje protivníkovu šanci na odražení projektilu

Prakticky nutnost. Zvyšuje útok, má zajímavé specializace a je poměrně účinný. Doporučuji kombinovat s Prastarou kůrou.

zasah Pustošivý zásah
ničivý útok používaný zbraní na blízko i na dálku
* perforace - šance na způsobení otevřené rány
* otrávení - část poškození bude změněna na jedovaté poškození
* prorážení - šance na ignorování hodnota zbroje a udělení plného poškození
* stopa - projektily budou na cíl naváděny
* výbuch - šance, že projektil exploduje
* dvojitý výstřel - dva výstřely rychle za sebou

Nezbytný v každé situaci. Zvláště doporučuji si ho v pozdější fázi specializovat, aby byl úder naváděn a také si vzít dvojitý výstřel. Takto specializovaný Pustošivý zásah vám spolehlivě odstraní z cesty většinu soupeřů jediným kliknutím.

utok Bleskurychlý útok
zasáhne víc cílů v dosahu
* nabíjení - zvýší počet zásahů nebo projektilů
* ostří - zvýší poškození způsobené Bleskurychlým útokem
* odhození - šance na mírné odhození nepřátel
* zranění - šance, že úspěšný zásah způsobí cíli otevřené zranění (postupné poškození)
* rotace - útok bude směřovat na protivníky všude kolem dryády
* průraznost - šance, že bude projektil po zásahu pokračovat v letu

Vhodné pokud jste obklopeni davem nepřátel, kteří vás obklopují a jde do tuhého.

běh Lesní běh
dryáda se velkou rychlostí rozeběhne ke svému cíli. Toto bojové umění má malou šanci na znehybnění nepřátel v místě, odkud dryáda vyběhla
* zotavení - poněkud dryádu doléčí v při pohybu Lesní běh
* kořeny - zvýší šanci na znehybnění
* expert - snižuje dobu regenerace Lesního běhu
* útěk - zvyšuje šanci na prolomení znehybňujících kouzel
* občerstvení - přidává k pohybu slabý léčivý efekt
* útěk - šanci na prolomení znehybňujících kouzel

Pro mě celkem nezajímavé, ačkoli doporučuji si pořídit alespoň první úroveň, jelikož Lesní běh je v podstatě teleport, který vás dostane třeba za nepříjemnou překážku v krajině, kterou nechcete obíhat. Funguje však jen na krátkou vzdálenost.

sloup Sloup prachu
Dryáda se zatočí a vytvoří oblak prachu, kterými umožní snadněji unikat útokům. Oblak poskytuje ochranu i spřáteleným bytostem.
* skrytí - zvyšuje šanci na únik v rámci oblaku
* vyladění - výrazně zkracuje dobu obnovení
* prodloužení - sloup trvá výrazně déle
* kouzelná ochrana - slabá ochrana před nepřátelskými kouzly
* poškrábání - lehké poškození protivníka v dosahu Sloupu prachu
* rozšíření - výrazně zvýší obvod Sloupu prachu

Typická obranná schopnost. Příliš se mi neosvědčil, protože úderům slabších nepřátel se téměř nevyplatí unikat a na silnější to stejně příliš nezabírá.

Aspekt: Kabalistické voodoo

duše Skomírající duše (posílení)
vyvolá pomocníka, jehož typ je založen na vysušené hlavě, jíž je dryáda vybavena (bez vysušené hlavy se objeví duch), také zvyšuje šanci na to, že protivník u sebe bude mít vysušenou hlavu. Zrušení Skomírající duše odvolá povolovaného pomocníka
* zášť - pomocník působí větší poškození
* kamenná kůže - zvýší hodnotu zraje pomocníka
* povýšení - zvýší úroveň pomocníka
* lovec hlav - ještě zvyšuje šanci na získání hlav, pokud oběť zemře
* zuřivost - zvyšuje pomocníkovu útočnou rychlost
* lovec hlav - ještě zvyšuje šanci na získání hlav, pokud oběť zemře

Celkem zbytečné, čekala jsem mnohem víc. Je těžké najít nějakou hlavu, která by stála za to. Pomocník je poměrně slabý a příliš situaci neusnadňuje.

mučení Zvrácené mučení
po nějakou dobu poškozuje a zpomaluje cíl. Když oběť zemře následkem poškození způsobeného Zvráceným mučením, zvýší se šance, že z ní vypadne vysušená hlava
* zátěž - ještě oběť zpomalí
* lovec hlav - ještě zvyšuje šanci na získání hlav, pokud oběť zemře
* tržné rány - zvyšuje postupné poškození
* sadista - prodlužuje trvání Zvráceného mučení
* otrávení - přidá k Zvrácenému mučení jedovaté poškození
* ničivost - zvýší frekvenci poškození působeného Zvráceným mučením

Jeho účinnost není taková, aby se dalo toho umění považovat za útočné kouzlo. Lze to docela dobře nakombinovat s Pustošivým zásahem, když budete čekat na jeho dobytí.

nákaza Jedovatá nákaza
otráví oběť škodlivým jedem. Čím méně má protivník hitpointů, tím více poškození mu Jedovatá nákaza způsobí. Je-li dryáda vybavena vysušenou hlavou, protivník odpovídající vysušené hlavě spíše chytí od cíle nákazu
* gangréna - cíle nemusí být vážně poškozeny, poškození působená Jedovatou nákazou vzroste dřív
* recidiva - prodlužuje trvání Jedovaté nákaz, a tím se zvyšuje šance, že se protivník nakazí
* přenos - zvyšuje šance na přenos nákazy i v případě, že dryáda při sobě nemá vysušenou hlavu
* lovec hlav - zvyšuje šanci na získání hlav, pokud oběť zemře
* zářez - šance na způsobení hluboké rány jednomu nepříteli
* kontaminace - zvětší dosah Jedovaté nákazy

Vhodné na slabší protivníky ve větších počtech, ačkoli jeho efektivita není kdovíjak závratná.

kletba Černá kletba
na krátký čas sníží všechny vlastnosti cíle. Tento efekt působí silněji na nepřítele, který je stejného typu jako vysušená hlava, kterou je postava vybavena
* póry - sníží odolnost nepřátel vůči fyzickému poškození
* lovec hlav - zvyšuje šanci na získání hlav, pokud oběť zemře
* prodloužení - prodlužuje trvání Černé kletby
* strádání - snižuje rychlost útoku protivníka
* expert - Černá kletba stojí méně energie
* rušení - zruší trvalá posilující kouzla protivníka

Toto bojové umění mě neoslnilo. Je spíše obranně zaměřené, k využití vhodné na silnější protivníky, ale nedají se čekat zázraky.

totem Zlovolný totem
vyvolá totem, který střílí malé otrávené šipky. Vysušené hlavy mohou zvýšit působené poškození
* úzkost - šance, že se zasažení protivníci dají na útěk
* pevnost - prodlouží trvání Zlovolného totemu
* zaostření - šipky způsobují větší poškození
* jedovatost - zvýší jedovaté poškození způsobené šipkami
* expert - rychlejší obnovení Zlovolného totemu
* rychlá střelba - zvýší rychlost střelby totemu

Skvělé dlouhotrvající bojové umění se zajímavými specializacemi. Bezkonkurenčně jej využijete jak při delších bojích s většími skupinkami nepřátel tak i při bojích s bossy.

Aspekt: Přírodní tkaní

kura Prastará kůra (posílení)
dokud je Prastará kůra aktivní, výrazně zvyšuje hodnotu zbroje a snižuje odolnost vůči ohni. Toto posílení také přidává trvalý mírný léčivý efekt
* robustnost - zvyšuje všechny hodnoty zbroje
* kluzkost - zvyšuje hodnoty obrany
* odvrácení - šance na odražení poškození v boji nablízko zpět na útočníka
* odpuzení - dodatečná šance na únik útokům zbraní
* oživení - vylepšené léčení
* nenucenost - Prastará kůra stojí méně energie

Vynikající posílení s léčivým účinkem. Vhodné v kombinaci se Zlověstným predátorem. Schváleno a doporučeno.

kopí Edafická kopí
ze země vyrazí trny, které poškodí každého, kdo s jich dotkne
* trny - přidá Edafickým kopím další trny
* hustota - zmenší vzdálenost mezi trny, čímž způsobí protivníkům v blízkosti větší poškození
* trny - přidá Edafickým kopím další trny
* žihadla - jednotlivé trny působí větší poškození
* zahnuté ostny - úspěšné zásahy mají vyšší šanci na způsobení krvácení
* popálení - trny způsobují dodatečné ohnivé poškození

Vhodné pokud vám běží naproti skupinka nepřátel, ale někdy je potíž se trefit. Bleskurychlý útok mě zaujal víc.

réva Spletitá réva
ze země vyrazí kořen, který nepřátele znehybní a způsobí jim poškození
* úponky - zvyšuje poškození škrtících kořenů
* rozšíření - prodlouží trvání Spletité révy
* popálení - kořeny způsobují dodatečné ohnivé poškození
* oslabení - sníží rychlost útoku spoutaných nepřátel
* dosah - zvětší dosah Spletité révy
* úmysl - zvýší šanci na kritický zásah

Poškození není nijak závratné, ani znehybnění nepřátel nemá takový efekt, jaký bych očekávala.

dotek Dotek Zlatého jezírka
po krátký čas dryádu léčí
* tok - zvyšuje regeneraci zásahových bodů
* obvaz - rychlé léčení při vyvolání kouzla
* přátelství - mírně vyléčí spřátelené bytosti v dosahu
* výdrž - zvýší hodnotu síly vůle
* přátelství - mírně vyléčí spřátelené bytosti v dosahu
* vytrvalost - prodlouží trvání Doteku Zlatého jezírka

Skvělé léčení, které je ze začátku bohužel použitelné pouze na svoji osobu. Specializace vše mírně vylepšují.

mysl Přesná mysl
na krátký čas sníží dobu regenerace všech bojových umění a přidá bonus k inteligenci
* zdatnost - sníží dobu regenerace Přesné mysli
* pochopení - ještě zvýší inteligenci
* vzdor - sníží dobu trvání postihů a zranění
* pochopení - ještě zvýší inteligenci
* rychlost - zvýší rychlost útoku a kouzlení
* snadnost - dále sníží dobu regenerace

Podle mého názoru ztráta run. Nezdá se mi, že by doba regenerace bojových umění byla nějak vysoká a Přesná mysl ji ovlivňuje pouze mírně.

<< ZPĚT

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2023 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.