PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Postavy » Inkvizitor » ASPEKTY


Aspekt: Strašlivá inkvizice

Inkvizitor využívá své pravomoci a nesmírně vysokou míru sadismu, jakou používají jen tito bývalí kněží. Zbavuje se svých protivníků mnoha skutými způsoby, jako je připoutání k pranýři nebo dokonce popravováním.

vyprask Očistný výprask (posílení)
Umožňuje inkvizitorovi přeměnit fyzickou bolest na poškození v útoku. Čím více klesne inkvizitorův počet zásahových bodů, tím větší poškození působí v boji. Při plném počtu životů žádný bonus, při poklesu zásahových bodů pod určitou kritickou hranici maximální bonus.
* Očištění – zvýší ohnivé poškození
* Mystik – zvýší působené magické poškození
* Nemilosrdnost - hranice maximální účinnosti se posune na 35% zbývajících zásahových bodů
* Zničení – znatelně zvyšuje šanci na kritický zásah
* Návyk – inkvizitor utrží menší poškození
* Posvěcení – přidá další poškození
exekuce Bezohledná exekuce
Mocný úder nebo bodnutí způsobí velké poškození
* Houževnatost – útok, který poněkud dobije všechna bojová umění
* Krvácení – útok způsobí poškození a krvácení
* Rozedření – způsobí protivníkovi hluboké zranění, které na krátkou dobu sníží základní hodnotu zásahových bodů protivníka
* Vylekání – šance na omráčení zacíleného protivníka na krátkou dobu
* Vysávání života – vysávání života z protivníků
* Rozsudek – zvyšuje šanci na kritický zásah
zmrzaceni Bezohledné zmrzačení
Úder, který poškodí a zpomalí všechny protivníky v půlkruhu kolem inkvizitora
* Hněv – zvýší poškození způsobené všem zasaženým protivníkům
* Deprivace – dále sníží rychlost pohybu zasažených protivníků
* Bolest – zvýší šanci na vysátí života z cílového protivníka
* Ztuhnutí – přidá šanci na krátké omráčení protivníků
* Doutnání – přidá ke všem úspěšným zásahům ohnivé poškození
* Zuřivost – šance na dvojitý zásah každého ze zasažených protivníků
pranyr Zahanbující pranýř
Cílový protivník je označen za zločince. Existuje šance, že se proti němu obrátí bývalí spojenci. Část poškození zbraní bude navíc změněno na jedové poškození
* Zostuzení – na krátkou dobu sníží hodnotu protivníkovy zbroje
* Odpor – zvýší šanci, že zločince napadne větší počet protivníků
* Vyhlášení – zvýší hrozbu, kterou zločinec představuje pro ostatní protivníky
* Vyhnání – přinutí cíl setrvat ve vyhnanství delší dobu
* Umrtvení – snižuje protivníkovu obranu
* Hniloba – přidá další jedovaté poškození
zar Fenerický žár
Na krátkou dobu zvýší rychlost útoku a maximální hodnotu zbraně
* Víra – sníží dobu vyvolání kouzel
* Fanatismus – zvýší rychlost útoku a sesílání
* Rozjímání – zvýší inkvizitorovu šanci na úhyb
* Rozhodnost – zvýší inkvizitorovu hodnotu útoku
* Neúnavnost – prodlouží dobu trvání Horečnatého zápalu
* Nelze utéct – zvyšuje rychlost běhu

Aspekt: Rafinovaná nadvláda

Inkvizitor se stává téměř nepřemožitelným. Může se vypořádat s celými tlupami nepřátel, sesílaje na ně mocné svazky blesků, nebo může dokonce krást jejich duše a užívat je ke svému prospěchu. Nikdo mu nedokáže odolat!

polarita Obrácená polarita (posílení)
Dokud je aura aktivní, přidá šanci na odrážení poškození způsobeného zbraněmi na dálku zpět do zdroje.
* Odrážení – přidá šanci na odražení magického poškození
* Koule – protivníci v určité vzdálenosti od inkvizitora budou zasaženi a poškozeni malými blesky
* Protiúder – přidá šanci na odražení poškození v boji nablízko
* Dokonalost – zvyšuje účinnost vůči poškození způsobenému zbraněmi na dálku
* Vykořisťování – každý člen skupiny utrží 5% poškození určeného inkvizitorovi
* Únik – zvýší hodnotu obrany
rada Blesková řada
Inkvizitor vystřelí několik blesků, které způsobí poškození všem protivníkům v oblasti kužele před inkvizitorem
* Rozptýlení – zvětší úhel účinného dosahu
* Prodloužení – zvětší dosah blesků
* Paralýza – na krátkou dobu sníží rychlost pohybu zasažených protivníků
* Váhavost – na krátkou dobu sníží rychlost útoku protivníků
* Kradení života – přidá šanci na vysátí života z protivníků
* Dynamika – zvyšuje šanci na kritický zásah
bod Nepříčetný bod
Protivník ve střední vzdálenosti bude odhozen zpět. Každý další protivník, do kterého vrazí, utrpí poškození. Nepůsobí na nehmotné bytosti.
* Mrsknutí – zvětší dosah Zuřivého odhození
* Otřes – přidá šanci na krátké omráčení protivníků
* Přenesení – protivníci v blízkosti zacíleného protivníka budou také odhozeni
* Vehemence – zvýší způsobené poškození
* Postižení – úspěšný zásah na krátkou dobu zásadně sníží základní hodnotu zásahových bodů cíle
* Povalení – přidá šanci na odzbrojení protivníků při odhození
vir Shlukující se vír
Všechny předměty v dosahu víru se prudce srazí v jeho středu. Srážka způsobí protivníkům zranění.
* Gravitace – přidá Shlukujícímu víru bonus k poškození
* Chaos – vzájemná srážka způsobí větší poškození
* Vír – zvětší dosah Shlukujícího víru
* Šrámy – přidá krvácející zranění
* Vír – zvětší dosah Shlukujícího víru
* Omráčení – přidá šanci na krátké omráčení protivníků
dvojnik Horlivý dvojník
Vyvolá inkvizitorova dvojníka, který inkvizitorovi pomůže v boji. Pokud inkvizitor zemře, dokud je dvojník aktivní, dvojník se stane novým inkvizitorem.
* Motivace – zvýší hodnotu útoku i obrany dvojníka
* Vitalita – dvojník získá slabou regeneraci zásahových bodů
* Rovnoprávný – dvojník získá aspekt Strašlivá inkvizice
* Ovládnutí – dvojník získá aspekt Prohnaná převaha
* Rozhodnost – životnost dvojníka se zvýší o 30%
* Eskorta – dvojník se vyvolá natrvalo

Aspekt: Ohavné podsvětí

Ti nejtemnější mezi Inkvizitory vynikají v temných uměních. Živí se dušemi a znesvěcují mrtvá těla, aby zvýšili svou vlastní moc. Mohou dokonce vyděsit své protivníky doslova k smrti.

znec Žněc duší (posílení)
Duše padlých povstanou a obklopí inkvizitora. Každá čerstvá duše víc posílí inkvizitorův útok a obranu a znovu nastaví životnost duše
* Magie smrti – duše způsobují protivníkům v blízkosti magické poškození
* Fanatik – prodlouží životnost každé oživené duše
* Rekreace – zrychlí regeneraci zásahových bodů inkvizitora, dokud je obklopen dušemi
* Zdroj – sníží dobu regenerace bojových umění, dokud je obklopen dušemi
* Fanatik – prodlouží životnost každé oživené duše
* Požírač duší – vyléčí inkvizitora vždy, když získá duši
duch Vytržený duch
Pouhý dotyk rve protivníkovi duši z těla a působí přitom mrazivé poškození střední úrovně. Vlastnosti protivníka budou na krátkou dobu znatelně sníženy než duše najde cestu zpátky do těla.
* Ledovost – zvýší poškození způsobené chladem
* Zášť – prodlužuje dobu zajetí duše
* Deprivace – dále snižuje protivníkovi vlastnosti
* Mučení – přidá postupné poškození
* Simulace – vysaje energii z cíle. Doba regenerace bojových umění se zkrátí.
* Ničivý požár – zemře-li protivník, dokud je jeho duše v zajetí, duše exploduje a způsobí v dosahu malé poškození
podmaneni Neúprosné podmanění
Směrovaný paprsek zkamení cíl a v průběhu doby působí těžké magické poškození. Zemře-li protivník, dokud neúprosné podmanění trvá, jeho nešťastná duše bude sloužit inkvizitorovi jako nehmotný společník.
* Nápor – zvýší magické poškození za časovou jednotku
* Úsilí – magické poškození je zvyšováno častěji
* Fanatik – zvyšuje rychlost útoku přízračného společníka
* Hrozba – nehmotný společník bude představovat pro protivníky výrazně větší hrozbu
* Zkouška – prodlouží životnost nehmotného společníka
* Přivlastnění – při vytvoření nehmotného společníka doléčí určitý počet zásahových bodů inkvizitora
znesvedceni Výbušné znesvěcení
Mrtvoly explodují a působí poškození protivníkům v blízkosti.
* Hamižnost – přidá šanci na získání dalších předmětů z mrtvoly
* Obnovení – duše mrtvoly inkvizitora léčí
* Násilí – zvýší poškození působené explozemi
* Nebezpečná oblast – zvětšuje dosah poškození explozí
* Apokalypsa – zvýší rozsah explozí
* Nákaza – exploze má navíc otravný efekt
des Ochromující děs
Zpomalí všechny útoky protivníků v blízkosti inkvizitora
* Panika – sníží hodnotu protivníkova útoku
* Zoufalství – sníží odolnost protivníka
* Chátrání – ještě víc sníží rychlost útoku
* Demoralizace – přidává šanci, že vyvolá v protivnících strach a obrátí je na krátkou dobu na útěk
* Rozšíření – zvětší dosah efektu
* Sebedůvěra – zvýší hodnotu útoku

<< ZPĚT

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2023 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.