PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Bestiář » ORKOVÉ


Orkové byli vždy národem válečníků. Jejich srdce toužila po boji, a každý z nich je ochoten obětovat svůj život pro svoji čest nebo pro čest svého klanu - pokud opravdu musejí. Jedno staré orkské pořekadlo praví: Jsem poražen pouze tehdy, když mi vytrhnou meč z mrtvé ruky!

Orkové jsou také velmi společenská stvoření: Žijí ve skupinách, klanech nebo vesnicích. Tam, daleko od bojiště, je vše jasně uspořádáno. Muži poskytují ženám ochranu a ty na oplátku vychovávají děti, připravují jídlo a starají se o jejich každodenní záležitosti.

Orkská kultura, řemesla a umění se mohou na první pohled zdát primitivní. Přesto – dodržují přísná pravidla, vyjádřená v jasných a praktických zákonech. Orkské zbraně se vyrovnají Elfským v účinnosti a odolnosti.

Orkové žijí v chatrčích a domech, které si zdobí dřevorytinami, kostmi a rohy. Obvykle se oblékají do kožešin a obarvených šatů a používají kosti a rohy, aby jejich vzhled byl ještě strašlivější. Pouze nejvýše postavení válečníci mohou nosit brnění.

Občanské války mezi skřety na severozápadě Ancarie trvaly léta. Dva klany: Ore-Thag a Grurag spolu divoce válčily o nadvládu. Během těchto válek mnoho menších klanů zůstávalo neutrálních – připravených přidat na stranu vítězů.

Ork válečník

Orkští bojovníci tvoří kořeny Orkské armády. Mladí nedočkaví Orkové čekají na to, až budou moci prokázat svou odvahu v boji, stejně jako starší Orkové, kterým se nepodařilo dostat mezi elitu.

Ork válečník

Ale i obyčejní Orkští válečníci jsou smrtící nepřátelé, kteří dokáží dokonale využívat svoje zbraně.
V boji většina Orků bojuje s meči, už tento pohled vnáší mezi nepřátele strach. Skřetí technika boje se soustřeďuje na to, aby dokázala vyřadit nepřítele na první úder.

Přísloví Orkských trenérů zní: Můžeš ignorovat povrchová zranění ale nemůžeš ignorovat zlomené kosti.

Především, orkští válečníci se nebojí zranění. Kolují pověsti, že Orkští bojovníci touží po bolesti, aby se dostali do určitého druhu válečné zuřivosti. Údajně, s každým novým zraněním, jejich obouruční údery získávají na větší síle. Dosud nikdo, kdo se z válek se skřety vrátil živý, nedokázal tyto zvěsti potvrdit…

Obrněný válečník

Obrněný válečník

Obrnění válečníci s radostí obětují část své pohyblivosti pro svou lepší ochranu v boji. Mají stejnou hodnost jako obyčejní orkové, jsou však nasazováni především proti takovým nepřátelům, kterým je dobré se postavit ve zbroji.

Každý z orků má naprosto volnou ruku při výběru zbraně a to od jednoručního meče až po masivní obouruční sekeru

Ork střelec

Ork střelec

Mnozí nepřátelé orků dělají tu chybu, že podceňují jejich střelecké jednotky! Oproti střeleckým jednotkám jiných armád, Orkové upřednostňují boj tváří v tvář nepříteli, než stát někde v pozadí bitvy.

Střelci orků ovládají boj s mečem stejně dobře jako ostatní Orkové – následkem je vždy smrt! Svůj luk používají pouze na ztenčení řad nepřátel, než se přiblíží na vzdálenost meče...

Ork šaman

Ork šaman

Šamani zaujímají v hierarchii skřetů zvláštní postavení. Všichni skřeti uznávají magii, a protože šamani jsou skřeti, kteří se naučili zapřáhnout onu tajemnou sílu pro vlastní záměry, jsou velmi respektovanými členy skřetí společnosti. Zároveň jsou svým okolím považováni za velmi tajuplné a potenciálně nebezpečné. To proto, že skřeti nedůvěřují tomu, čemu nerozumějí.

Šamani skřetů ovládají značné množství kouzel, jež jsou většinou zaměřena na poškozování protivníků. Před bitvou šamani vždy připravují zvláštní vývar, který má posílit odvahu skřetích válečníků. Na otázku, zdali tento postup funguje nebo ne, se názory různí.

Prvotřídní ork

Prvotřídní ork

Prvotřídní orkové jsou mimořádně dobře trénovaní bojovníci s tomu odpovídajícími zkušenostmi. Orky jsou uctíváni jako hrdinové a oslavováni v mnoha básních a písních. V boji používají mohutná zdobená a malovaná brnění.

Tyto doplňky ještě znásobí bázeň, jež vzbuzují svou přítomností na bojišti. Prvotřídní orkové stojí vždy v první linii a jejich bojový pokřik má podnítit mladší a méně zkušené orky k lepším výkonům v boji proti nepříteli.


Orkové souhrn

Druh nepřítele: Ork
Třída: Válečník
Druh: Goblini
Chování: Agresivní, Stateční
Výskyt: Severozápad Ancarie
Velikost: Lidská
Válečná síla: Nebezpečná
Postoj: Chaotické
Citace: "Pokud to neutíká, sežer to. Pokud to utíká, zabij to, a pak sežer"

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2023 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.