PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Dějová linie » KAPITOLA I.


Počátek hry připadl na říši Vznešených elfů, úrodnou zemi, kam se uchýlili po zničení svého impéria na jihu občanskou válkou. Tato země se nachází v centru samotné Ancarie, jedná se o patrně nejúrodnější část světa, což dokazují rozlehlé louky syté trávy a rozsáhlé a hluboké lesy, v nichž běžně potkáte mírumilovnou i agresivní zvěř. Území je poměrně hustě osídleno, budete moci navštívit množství měst a vesnic. Tato místa jsou nejen centry služeb, místy, kde si lze najít práci, ale také útočištěm bezpečí, neboť většina z nich je alespoň částečně bráněná vojáky. Ovšem rozličné samoty nebo detašované farmy, hlavní zdroj jídla elfího impéria, jsou ponechány většinou napospas. Na celém území se nachází několik chrámů, kde můžete ukonejšit své náboženské cítění a také několik dalších význačných staveb – jako je Akademie, Chrám světla nebo Nebeský dóm. Také se můžete potěšit návštěvou několika předsunutých hřbitovů a opuštěných ruin. Samozřejmostí je množství jeskyní, dolů a kobek k prozkoumání.
Vzestup civilizace Vznešených elfů je postaven na T-energii a proto nepřekvapí, že po celém území nalezneme množství zařízení, jež T-energii zpracovávají a také budeme moci obdivovat úseky vedoucí energii ke konečným zákazníkům. Ale na několika místech je potrubí porušeno a tam se začínají dít nebezpečné věci…
Klenotem impéria je jeho hlavní město Thylysium. Překonává vše, co je možné vidět jak po stránce architektonické, tak v množství úkolů a služeb. Po úprku z jihu kontinentu se Thylysium stalo základnou moci elfů, těží ze své výhodné polohy a námořního přístavu. Ale i zde se bezpečnostní situace začíná horšit a armáda má plné ruce práce s udržením pořádku. Ve stokách se to jen hemží krysami a možná i horšími věcmi…

Administrativně však k prvnímu aktu patří i Vánoční ostrov (v následujícím patchi bude nicméně zrušen 2.40), neboť úkol dostanete v Thylysiu a odtud budete také vyplouvat. Vánoční ostrov je zcela pokryt sněhem a ledem, má vlastní malou příběhovou linii a najdete zde také unikátní nepřátelstvo, korunované třemi bossy. Není nijak spojen s hlavní dějovou linií ani s žádnými jinými úkoly z pevniny. Je pokryt ledosněhem a vyskytuje se zde jediné osada, v níž žije vánoční obr se svými skřítky, sáněmi a falešnými soby.

Příběh:

Hlavní zápletka se odehrává po dvou alternativních liniích. Ačkoliv většinou navštěvujete stejná místa, nejsou obě kampaně svými pouhými zrcadlovými obrazy. Některé osoby se vyskytují v obou kampaních (například Velký inkvizitor), jiné však potkáte pouze v jedné (starosta Trnkového Brodu/Velitelka stráží inkvizitorů). Dále je důležité si uvědomit, že všechny osoby si zachovávají své přesvědčení bez ohledu na to, jakou kampaň hrajete – Velký inkvizitor je vždy zlý, pouze se mění to, jestli je s vámi nebo proti vám. Každá postava začíná na trochu jiném místě, ale vždy v okolí Trnkového Brodu, odkud startuje i naše líčení příběhu.

Dobří hoši:

Stařešina Trnkového brodu má problém, všechny peníze vybrané na daně ukradli lupiči a vy je nyní musíte získat zpět a odnést senátoru Grakchovi do Thylysia. Lupiči s klenoty se skrývají v Nekonečné jeskyni, kam si pro ně musíte dojít. Lupičská skupina postává nedaleko tábora vojska vznešených elfů, vyřídit je by neměl být zase takový problém. S drahými kameny pak míříte k budově senátu. Stráž před senátem vás varuje, že není možné předávat úplatky vysokým ústavním činitelům takto veřejně, máte se dostavit do hostince U opilého elfa, on pak za vámi prohnilého senátora pošle. Slova o úplatku vás poněkud znepokojí, ale přesto zamíříte k řečenému hostinci. Ale v hostinci najdete místo Grakcha elfa Losilliatha, který vám vysvětlí, že takovéto zásilky „ukradených daní“ jsou vlastně jen zástěrkou pro korupci a nabídne vám možnost využít tyto peníze lépe, tím že je dáte na stavbu školy, jejíchž vykopaných základů jste si mohli všimnout už dříve. Stavitelé jsou z peněz mile překvapeni a vy můžete zamířit za Losilliathem na akademii k tajnému setkání.
Sdělí vám, že je hlavou skupiny, která usiluje o nápravu škod vzniklých T-energií, už jsou unaveni věčnými spory mezi šlechtou a kněžstvem a hodlají jednat sami. Vyslali expedici za velkou zeď na lidské území, aby se pak vydali na území skřetů. Válka mezi skřety destabilizuje celou oblast a proto byli vyslání ke skřetímu klanu Ghurak, aby mu pomohli obnovit rovnováhu. Zřejmě se dostali do potíží a pomoci jim budete muset vy. Na území lidí se dostanete podzemním tunelem na severovýchodě poblíž Brány Artamarku.

Zlí hoši:

Ve chrámu Trnkového brodu se setkáte s inkvizitorem. Sdělí vám, že po vás vyšle naléhavou zprávu velitelce vojsk inkvizitorů, že šlechta chystá proti nim velký zátah. Je třeba, aby se připravili k boji. Když však k ležení dorazíte, boj mezi strážkyněmi inkvizitorů a elfími vojáky je už v plném proudu. Jakmile zdecimujete pohůnky šlechty, velitelka vás požádá, abyste se dostavili do Thylysia za Velkým inkvizitorem, neboť jsme utrpěli velké ztráty a potřebujeme posily.
V Thylysiu narazíte na dvě důstojnice inkvizitorů, jedna vás považuje za zloděje, který rozkazy někde ukradl a pokusí se vás zabít. To se jí samozřejmě nepodaří a druhá, poněkud více ctící realitu, vám sdělí, že Velký inkvizitor je na inspekci vězení v aréně gladiátorů. Sám velký šéf se žádosti o posily jen vysměje s tím, že by měla nejdřív naučit své vojáky pořádně bojovat až pak jít škemrat o další muže. Nicméně pro vás by mohl mít využití, pokud ho dokážete přesvědčit, že na to máte. Stačí vyhrát souboj v aréně. Vrchní gladiátor bude manažerem vašeho klání a poté už můžete jít na důležitou schůzku s Velkým do chrámu.
Tam se konečně dozvíte jeho skutečné záměry. Dle jeho soudu svět odpadl od jediné pravé víry – uctívání bohyně Ker – a musí být očištěn. Přijme vás mezi své blízké spolubojovníky, pokud se osvědčíte v následující úkolu. Musíte se vydat za velkou zeď na územ lidí a nají chlapíka přezdívaného Makléř, obchodníka s otroky. S novou karavanou mají dorazit i dvě nové otrokyně, které musíte získat, na přesvědčovacích prostředcích nezáleží. Pak dívky doprovodíte do místního chrámu, aby je Velký inkvizitor mohl „chránit“ (ať už to znamená cokoliv). Tam už na vás budou čekat další pokyny. Velký vám předá svůj prsten, aby vás stráže chránící bránu Artamarku nechali projít. Strážkyně u brány vám také šeptem předá jisté pokyny – špeh inkvizice se nachází ve vesnici východně od Griffinborough, tam jej také vyhledejte.

Transport:

V celé oblasti se nachází několik velkých portálů, první je v Trnkovém brodě, další u Vyhlídky, jeden samozřejmě v Thylysiu, také u Slzičky, další poblíž Brány Artamarku a poslední se nachází u horského hřbetu východně od Trnkového brodu. V Thylysiu pak můžete najít dva námořní kapitány, jeden z nich je skřítek, který vás odveze na Vánoční ostrov. V Thylysijském přístavu můžete najít dvě pramičky, které slouží jako dvoucestné teleporty, skončíte na nedalekém ostrově. Také jsou zde k nalezení dva malé teleporty, jeden je v Zahradách Serafim na západě, jeden pak v chrámovém městečku severně od pole T-energie, kde se vyskytuje také Bílý gryf. Oba vedou shodně do Nebeského dómu, obrovské observatoře severně od Trnkového brodu, ovšem pozor – jsou pouze jednosměrné, tedy transportují vás do dómu, ale ne nazpět. Dále můžete několik loděk nalézt v oblasti u jezera na severovýchodě. Jedna se nachází v oblasti zamořené T-energií a zavede vás k dvěma pořádným truhlám s poklady. Další loďku najdete za kaskádami vodopádů za touto T-krajinou, doplujete k podivnému putovnímu cirkusu plnému nemrtvých.

Bestiář:

Koboldi – jsou to skřítci, kteří zamořují prakticky celou východní polovinu země. Jsou poměrně slabí, ale většinou se shlukují do početných skupin. Dělí se na celkem šest bojových kategorií – kobolda a kobolda bojovníka od sebe bez čtení popisku moc nepoznáme, bojovník je trochu silnější a je za něj víc zkušeností, oba typy bojují zásadně nablízko krátkými mečíky. Střelci po vás házejí většinou kamením nebo pálí z krátkých luků, poznáte je dobře podle parohů (samozřejmě trofejních) na hlavě. Tyto tři typy tvoří páteř bojových tlup, další slouží spíš jako doplněk a posila. Náčelník koboldů s sebou tahá vlajku, což ho spolehlivě označuje. Dokáže seslat na sebe a své spolubojovníky bojovou auru, která zlepší jejich schopnosti, ne sice nějak drasticky, ale při velké přesile to slabší postavy pocítí. Šamani po vás budou pálit jedové střely, které jsou poměrně nepříjemné a často vyvolají otravu. Mocnější šamani (zejména šampioni) dokáží vyvolat i menšího elementála země, aby jim pomohl v boji. Koboldi jsou schopni povolat do boje i jízdu – jsou spojeni s vlky a na nich také jezdí. Tato forma se však vyskytuje spíše ve skřetí oblasti.
Koboldi jsou nebezpeční hlavně díky své alianci s trolly. Naštěstí v elfí oblasti trolly až na speciální výjimky nepotkáte. Ovšem ve skřetí oblasti je takovéto spojenectví na denním pořádku. Důležité je i to, že koboldi se nesnesou s dalšími dominantními nepřáteli elfí oblasti – Vznešenými elfy a nemrtvými, kdekoliv se setkají, začnou spolu ihned bojovat, čehož byste měli využít.

Vznešení elfové – koho jiného byste v této oblasti také čekali, že?
Lupiči – obdoba toho, co jsme zažili v jedničce, jen se jedná o elfy. Jsou zde zastoupeni pánové i dámy, používají široké spektrum zbraní včetně střelných a vrhacích. Nepatří mezi dobře pancéřované ani nijak přehnaně silné.
Piráti – a samozřejmě také pirátky, od lupičů se liší pouze vzhledem, vyskytují se především v pobřežních oblastech. Nebezpečnější jsou pirátští kapitáni, zejména v šampionské variantě, kteří po vás metají oheň.
Trochu problém je zařadit elfské vojáky a strážkyně inkvizitorů – kdo z nich je nepřítel a kdo spojenec záleží na kampani, kterou hrajete. Vojáci střežící vesnice jsou vašimi dobrými kamarády bez ohledu na hranou kampaň, ale v příběhu se vyskytují místa, kdy se s jedním z těchto typů střetnete. Pokud by je měl porovnat, tak zlí jsou dle mého názoru poněkud v nevýhodě, protože strážkyně, navzdory tomu že po vzoru serafů bojují se dvěma zbraněmi, nejsou dobře vycvičeným vojákům zcela rovnocennými soupeřkami. Ne všechny strážkyně na vás budou útočit (na vás dobráčky), například v Thylysiu je jich celá řada, která si vás nijak nevšímá a dokonce s nimi můžete rozmlouvat. Nicméně na rozdíl od vojáků nebylo dosud zaznamenáno, že by nějak konaly strážní službu.

Nemrtví – kostlivci zde nejsou nějakou podivnou náhodou, jedná se totiž o nemrtvou legii, která se dle jistých proroctví každých 100 let objeví a bude napadat živé. Armádu tvoří jednak řadoví legionáři bojující meči, tak záložní střelci s luky. Je u nich pravidlem, že se shlukují do skupinek, naštěstí nemají tendenci vícekrát ožívat – až na šampiony. Tyto skupiny pak podporují nemrtví kouzelníci, kteří po vás budou metat koule z ohně. Horší je to s jejich šampiony, kteří vyvolávají další nemrtvé posily. Nebezpečnější situaci nastává, když se na bojišti objeví důstojník (centurion) nebo vojevůdce (tribun), který dodá svým práchnivým kolegům sílu bojovou aurou.
Vyskytují se zde také mrtvoláci, ale ty najdete jen v některých podzemích a občas na vás také vykouknou z hrobů. Patří k silnějším protivníkům.
Nemrtví jsou obecně tužšími soupeři a k likvidaci je vhodné použít oheň. Proti šampionům je možné aplikovat příslušný lektvar fialové barvy. Zároveň, jak jsem již zmínil výše, útočí jak na koboldy, tak nepřátele z řad Vznešených elfů.

Zvířena – tady není nic, co by vás asi překvapilo – krysy, vlci, divoká prasata, medvědi a netopýři. Nebezpečí představují snad jen medvědi, netopýři jsou sice obrovští, ale zdaleka ne silní, jejich jedinou výhodou je schopnost vysávat životy a tím se léčit. Zvířata tolerují ostatní typy nepřátel. Na pomezí mezi zvířaty a příšerami se pohybují obrovské želvy, jsou poměrně odolné ale málo výkonné v útoku. V šampionské variantě po vás ovšem metají sazky blesků, které navíc ještě omračují. V začátcích poměrně nepříjemná záležitost. Na několika místech jsou k zastižení menší pavouci.

Příšery – moc jich není, sem spadají jednak menší elementálové země a jedu, vyskytují se vzácně, nejvíc asi v okolí thylysijského hřbitova. Jsou relativně odolní, ale v útoku tomu moc nedají. Obecně se nesnesou se Vznešenými elfy. Trochu vážnějšími soupeřkami jsou harpyje, na které narazíte v severovýchodním cípu země. Existuje zde několik podtypů, normální a elitní by vám neměly působit extrémní potíže, trochu horší je to s Bleskovými harpyjemi, jejich kouzla jsou celkem účinná.

Vánoční ostrov

má zcela unikátní sestavu nepřátel, ačkoliv někteří jsou pouze určitými speciálními modifikacemi těch, které znáte z pevniny. Jejich společným jmenovatelem je především odolnost proti ledu.
Duchové vánoc – je jich několik typů, duchové minulých Vánoc mají podobu koboldů a jsou suverénně nejslabší, duchové současných Vánoc jsou ve třech variantách – jako skřetí bojovníci, lidé jakožto střelci se schopností vyvolávat duchy minulých Vánoc a nebezpeční kouzelníci, kteří vyvolávají jak střelce ze současných Vánoc, tak duchy minulých Vánoc. Duch budoucích Vánoc je poměrně silný bossem.
Sněžná zvířena – celkem slabé sněžné kočky a o něco silnější sněžní medvědi.
Zlá víla – okřídlená malá bytost, nepříjemná díky své schopnosti vysávat životy a tím se léčit. Šampionská varianta dokáže navíc kouzlem deaktivovat vaše Posílení.
Yetti – sněžná odrůda trolla, schopný vrhat balvany a zacházet s masivní palicí.

T-mutanti – na několika místech se do kraje vylévá T-energie, která má schopnost přeměnit okolní tvorstvo na nebezpečnější varianty. Naštěstí se tyto jezírka nacházejí většinou mimo hustěji osídlené oblasti a nedosahují větších rozměrů. Pouze jihovýchodně od Slzičky se nachází větší zamořená oblast s vysokou koncentrací mutantů.

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2024 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.