PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Postavy » Vznešená elfka » ASPEKTY


Aspekt: Arrantský pyromant

Tento aspekt se zaměřuje na ohnivou magii, nalezneme zde převážně ofenzivní kouzla, ale i pár posílení.

demon Ohnivý démon (posílení)
Vyvolá ohnivého démona, který posiluje efektivitu kouzel z aspektu arrantský pyroman, sám může vyvolat Žhnoucí kůži nebo kouzlit ohnivé koule po nepřátelích, je tedy vcelku užitečným spolubojovníkem, pro co nejmenší postih na kouzla doporučuji vzít vylepšení skromnost a dovednost Koncentrace. (Démon má bohužel nepříjemný zvyk courat se poněkud pozadu, pozn. Paterik)
* Moc - Zvyšuje úroveň vyvolaného démona
* Obnovení - Zvyšuje rychlost regenerace zásahových bodů démona
* Oživení - Sníží čas potřebný na vyvolání kouzel démona
* Pečeť - Sníží trvání a účinek příchozích efektů oslabení působících na vznešenou elfku
* Skromnost - Zásadně sníží postih k regeneraci elfích bojových umění, je-li přítomen démon
* Moc - Zvyšuje úroveň vyvolaného démona

zkuze Žhnoucí kůže (posílení)
Vznešená elfka se takto zaměří na absolutní kontrolu nad ohněm, prakticky se stane imunní vůči popáleninám, s patřičnými vylepšeními je to přímo esenciální posílení pro arrantského pyromana (snižuje regen.čas), nebo se také může stát skvělým posílením v boji na blízko. Zvyšují ale regen. časy pro ostatní aspekty a ohnivé poškození, které dává z bezprostřední blízkosti, za moc nestojí.
* Peklo - zvýší šanci na zapálení protivníků, když jsou zasažení poškozením způsobeným ohněm
* Zápalné šípy - šance, že šípy vzplanou, než způsobí poškození
* Energetické zaměření - Snižuje dobu regenerace aspektu arrantského pyromanta
* Pomsta - Šance na odrážení poškození způsobeného v boji na blízko
* Expertiza Arrantského pyromanta - dále sníží dobu regenerace aspektu Arrantského pyromanta.
* Vznětlivý žhář - ještě zvýší ohnivé poškození

koule Rodová ohnivá koule
Základní útočné kouzlo na jednoho nepřítele, s patřičnými vylepšeními i na víc, dává ohnivé poškození, ze začátku poměrně ucházející kouzlo, má potenciál nejrychlejší regenerace z kouzel vůbec (třeba i 1 sekunda)
* Řecký oheň - zvyšuje šanci, že protivník bude po zásahu popálen
* Exploze - Ohnivé koule zasáhnou okolní protivníky
* Salva - Vyvolá další ohnivou kouli. Celkové poškození vzroste, ale rozdělí se mezi jednotlivé ohnivé koule
* Koule - Ohnivá koule je účinnější a působí větší poškození
* Salva - Vyvolá další ohnivou kouli. Celkové poškození vzroste, ale rozdělí se mezi jednotlivé ohnivé koule
* Oheň v patách - Ohnivé koule jsou naváděny na cíle

boure Planoucí bouře
Elfka vyvolá ohnivou stěnu, která se line dál od ní (úhel rozpětí stěny je více než dostatečný a dosáhne poměrně daleko), výborné kouzlo, které spolehlivé zasáhne více nepřátel - ovšem v otevřeném prostranství, přes objekty a vodu nemůže.
* Spálení - Po zásahu působí větší poškození
* Zažehnutí - Zvýší rychlost útoku
* Tok magie - Významně sníží dobu regenerace Planoucí bouře
* Konflagrace - Zapálí cíle
* Úlek - Skýtá šanci na vyděšení nepřátel (dají se na útěk)
* Ambice - Zvyšuje šanci na kritický zásah

sprcha Zápalná sprcha
Elfka vyvolá roj meteorů, který dopadne na předem vyznačené místo (černý kruh, který se vám ukáže těsně před tím, než meteory spadnou), skvělé a účinné na skupinu (méně pohyblivých) nepřátel nebo velkého bosse, doporučuje se kouzlit zblízka.
* Nakřápnutí lebky - Šance na omráčení protivníků po dopadu
* Déšť lávy - Zvýší ohnivé poškození meteorů
* Pokračování - Prodlouží trvání kouzla Zápalná sprcha (ergo víc meteorů, pozn.aut.)
* Doutnající balvan - Meteory působí větší fyzické poškození
* Devastace - Zvyšuje šanci na kritický zásah
* Vydatná sprška - Meteory padají rychleji a v kratších intervalech

Aspekt: Mystická bouře

V tomto aspektu se elfka zaměřuje na ledová kouzla, která jsou spíše obranná, nicméně stále dokáží nepřítele pořádně oslabit.

kkuze Křišťálová kůže (posílení)
Nesnese se se Žhnoucí kůží, poskytuje významnou odolnost vůči fyzickému poškození, může se také stát skvělým doplňkem pro aspekt Mystická bouře (a opět zde platí že zvyšuje regen. časy pro další aspekty), nebo dokáže velice dobře zvýšit ledové poškození.
* Zmražení - Zpomalí rychlost pohybu protivníků v dosahu zbraní na blízko
* Ledové zrcadlo - Zvýší šanci na odražení příchozích škodlivých magických efektů
* Pocit chladu - Sníží odolnost protivníka vůči poškození působenému mrazem
* Zaostření - Zvýší intenzitu kouzel apektu Mystická bouře
* Expertiza Mystické bouře - Sníží dobu regenerace apektu Mystická bouře
* Mrazivý vánek - Ještě zvýší poškození působená mrazem (pouze pro kouzla, pozn. Paterik)

svetlice Mrazivá světlice
Eflka vyšle k nepříteli (kouzlo nepůsobí skupinám poškození) paprsek, který mu způsobí průběžné ledové poškození a sníží jeho pohybovou rychlost, poškození je relativně malé, ale kouzlo se dá použít z velké vzdálenosti, dá se tedy využít jako„odstřelovač“ (tip. další zásah do stejného nepřítele mu ještě více ubere rychlost).
* Tok magie - Významně sníží dobu regenerace Mrazivé světlice
* Zmražení - Dále snižuje rychlost pohybu protivníka
* Zábrana - Snižuje protivníkovu šanci na úspěšný zásah
* Mráz - Dále zvyšuje průběžné poškození způsobené chladem
* Ledový kruh - Zmrazí protivníky ve výrazně větší oblasti kolem cíle
* Trvanlivost - Prodlužuje trvání mrazivých efektů

ostny Ledové ostny
Elfka vyšle vlnu zmrzlých ostnů směrem k nepříteli. Toto kouzlo je ze začátku trochu neohrabané, a to nejen kvůli zpočátku „chudém“ rozptylu ostnů, ale také kvůli relativně malému poškození jednoho ostnu. Dá se použít se takto: pokud chcete ostny poškodit nějakou menší skupinu nebo větší monstrum, klikněte myší co nejdál od elfky (nejmenší úhel rozptylu), pro velké masy nepřátel, pokud poněkud rozptýlených, blízko (větší úhel rozptylu)
* Salva - Zvyšuje počet zmrzlých kopí
* Mráz - Zvyšuje poškození působené zmrzlým kopím
* Devastace - Zvyšuje šanci na kritický zásah
* Průraznost - Šance, že kopí prorazí cíl a bude pokračovat dále
* Salva - Zvyšuje počet zmrzlých kopí
* Průraznost - Šance, že kopí prorazí cíl a bude pokračovat dále

nimbus Zuřivý nimbus
Elfka vyvolá blizard, který se přežene přes cílovou oblast, vcelku standardní útočné kouzlo, které nejenže poškodí nepřátele, ale také je zpomalí, hodí se na více nepřátel.
* Hurikán - zvyšuje frekvenci poškození blizardu
* Hněv - Zvyšuje mrazivé poškození blizardu
* Hybnost - Dále sníží rychlost protivníků zasažených blizardem
* Řev - Sníží hodnotu útoku zasažených protivníků
* Cyklon - Zvýší dobu trvání bouře
* Rozšířený nimbus - Zvětší dosah bouře

rouska Zvlněná rouška
Elfka se stane jaksi mlhovitou substancí, tudíž nesnadným terčem pro fyzicky poškozující zbraně, popřípadě některé další škodlivé účinky ,ale získá tím i penalizaci vůči ohnivým útokům, se správným vylepšením vás monstra ani nemusí napadnout.
* Nezřetelnost - Sníží pravděpodobnost zásahu zbraněmi
* Mlha - Ještě sníží fyzické poškození
* Nehmotnost - Šance na úplné odolání svazujícím efektům
* Nenápadnost - Snižuje šanci, že si protivníci elfa všimnou
* Pára - Snižuje zranitelnost ohnivými efekty
* Lehkost - Zvýší rychlost běhu, dokud je aktivní Zvlněná rouška

Aspekt: Delfská arkánie

Tato klasická škola magie vhodně doplňuje jeden z ostatních aspektů a skýtá dobrá kouzla pro konfrontaci v boji na blízko.

oziveni Velké oživení (posílení)
Pokud je toto kouzlo aktivní regenerace zásahových bodů vzroste a regenerační časy kouzel se sníží, nebojte se do tohoto kouzla investovat co nejvíce run to půjde a mějte ho pokud možno vždy aktivní, opravdu skvělý doplněk, který se dá užít i společně se Žhnoucí nebo Křišťálovou kůží
* Expertiza Arrantského pyromanta - Doba regenerace aspektu Arrantský pyromant bude znatelně snížena
* Expertiza Mystické bouře - Doba regenerace aspektu Mystická bouře bude znatelně snížena
* Doplnění - Dále zkrátí regeneraci všech kouzel
* Životní energie - Dále zvýší rychlost regenerace zásahových bodů
* Houževnatost - Sníží trvání a účinek příchozích postihů
* Prchavost - Zvýší rychlost běhu, dokud je aktivní Velké oživení

uder Kobaltový úder
Elfka vyvolá blesk,který udělí protivníkovi těžké (převážně) magické poškození. Stvoření T-energie utrpí další průběžné poškození, toto kouzlo může s dalšími poškozeními silně oslabit jednoho protivníka nebo zasáhnout i více nepřátel.
* Velké poškození - Zvýší přímé poškození
* Řetězová reakce - 80% šance, že blesk zasáhne dalšího protivníka
* Elektrický úder - Zvýší šanci na snížení protivníkových vlastností
* Řetězová reakce - 80% šance, že blesk zasáhne dalšího protivníka
* Exploze - Způsobí poškození dalším protivníkům v blízkosti cíle
* Kritický zásah - Zvyšuje šanci na kritický zásah

bravura Magická bravura
Toto je spíš pro bojověji zaměřené charaktery, tento útok, proveditelný zbraní, zkonvertuje fyzické poškození na magické, s vylepšením Kradení života a Vedlejší poškození se tak dá masově sát život z protivníků.
* Zaměření na cíl - Zvýší šanci na to, že protivníci nemohou zásahu uniknout ani ho vykrýt
* Velké poškození - Zvýší bonus k poškození
* Kradení života - Vysává život z cíle a přidává ho k životu kouzelníka
* Kradení many - Krade protivníkům energii bojových umění
* Kritický zásah - Zvyšuje šanci na kritický zásah
* Vedlejší poškození - Šance na zásah protivníků v blízkosti

krok Stínový krok
Elfka se teleportuje na jiné místo, je zde i jistá šance, že protivníci poblíž zůstanou omráčeni, toto je spíš doplňkové kouzlo, když se potřebujete vytratit z boje, vylepšovat se toto kouzlo moc nevyplatí.
* Fázování - Zkrátí regeneraci Stínového kroku
* Útěk - Šance na zlomení všech svazujících efektů v průběhu teleportace
* Zmizení - Kouzelník bude po krátkou dobu po teleportaci neviditelný
* Útočiště - Kouzelník bude po teleportaci na chvilku nezranitelný
* Exploze - Při teleportu způsobí poškození v oblasti
* Hojení - Při teleportu bude kouzelník vyléčen

magie Vypovězení magie
Elfka vyvolá kruh, který zabraňuje nepřátelům použití magie, bojového umění nebo posílení, také může vyvolat v nepřátelích strach. Je to tedy vcelku užitečné obranné kouzlo, s dalšími vylepšeními také udílí poškození nemrtvým a bytostem T-energie.
* Síla - Zvyšuje potenciál odstrčení, ale dosah efektu zůstává zachován
* Expanze - Zvyšuje dosah efektu, ale potenciál odstrčení zůstává zachován
* Pentagram - Sníží trvání a účinek následného oslabení
* Zapuzení mrtvých - Udělí poškození nemrtvým bytostem v účinném dosahu
* Ochrana - Šance na zablokování přímého magického efektu
* Zapuzení stvoření - Udělí poškození bytostem energie T v účinném dosahu

<< ZPĚT

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2024 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.