PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Ice & Blood » Nové postavy » Dračí mág » ASPEKTY


Aspekt: Dračí magie (Dragon magic)

čičmunda Čičmunda (Familiar) - posílení
vyvolá malého dráčka, který vás bude doprovázet. Drak samotný není určen k boji, pouze pasivně zvyšuje vaše zdraví, inteligenci a sílu vůle.
* žhář (Firebug) - zvyšuje šanci na zapálení nepřátel
* vhled (Insight) - +10% zkušenosti za zabití
* ochrana proti ohni (Protection from fire) - snižuje poškození ohněm
* bystrá mysl (Quick mind) - zvyšuje rychlost kouzlení
* síla života (Life force) - dále zvyšuje hodnotu vašeho zdraví
* proud energie (Energy flux) - o 20% sníží dobu obnovy všech kouzel

Pokud chcete mít skutečně efektivního mága, je tato dovednost povinností. Inteligence je klíčová pro výpočet poškození vašich kouzel a tento dráček ji dokáže zvýšit pravdu výrazně. Spousta zdraví navíc a zkušenosti gratis se také neztratí.

dračí berserk Dračí berserk (Dragon berserk)
mág na sebe vezme formu bojového ještěra, zvýší se jeho bojové statistiky a celková účinnost. Nemůžete mluvit s NPC ani obchodovat. V tomto módu můžete využívat pouze speciální bojová umění berserka, posílení jsou po dobu trvání přeměny neaktivní. Získáváte schopnost vysátí života. Úspěšné útoky prodlužují trvání přeměny. Berserk útočí pouze tváří v tvář.
* běsnění (Frenzy) - zásahy ještě více prodlužují trvání přeměny
* Zuřivost (Fury) - rychlejší útoky
* soustředění (Concentration) - delší doba trvání přeměny
* Vysátí života (Steal life) - zvyšuje množství vysátého zdraví na zásah
* běsnění (Frenzy) - zásahy ještě více prodlužují trvání přeměny
* krvavá zuřivost (Blood fury) - přidá berserkovi další kouzlo

Celkově velice užitečná dovednost, která kompenzuje relativní slabost dračího mága v boji. Díky tomu, že doba trvání se obnovuje bojem, můžete si tuto formu udržet velmi dlouho. Je třeba mít na paměti, že v této formě nemůžete používat žádná kouzla, kromě několika specifických schopností berserka.

dračí podoba Dračí podoba (Dragon form)
proměníte se v malého draka, přidává bonus ke zbroji, útoku a obraně. Platí stejná omezení jako pro formu berserka. Trvá 30 sekund. Opět má pouze vlastní kouzla.
* šupiny (Scales) - zvýšená odolnost proti fyzickému poškození
* Ohnivý pařát (Fiery claw) - zvýšené ohnivé poškození
* soustředění (Concentration) - prodlužuje trvání proměny
* regenerativní kůže (Skin regeneration) - zvýšená obnova zdraví v dračí formě
* protiútok (Counter attack) - šance odrazit nazpět útok zblízka
* ohnivá koule (Fireball) - další dračí kouzlo

Alternativa k berserkovi. Vzhledem k relativně omezenému počtu bodů specializací je vhodné rozhodnout se pro jednu z těchto forem a do ní investovat.

dračí úder Dračí úder (Dragon strike)
na určené místo svrhne drak ohnivou kouli, která působí poškození v určitém dosahu. Plameny zasažené místo nějakou dobu spalují a působí tak další poškození.
* horko (Heat) - plameny spalující zemi zraňují s vyšší frekvencí
* Děs (Terror) - zasažení protivníci jsou nakrátko omráčeni
* horko (Heat) - plameny spalující zemi zraňují s vyšší frekvencí
* oslepení (Blind) - snižuje útočnou hodnotu cílů
* zuřivost (Fury) - zvyšuje poškození plamene
* rozptyl (Scatter) - zvyšuje prostorový rozsah poškození

Velmi silná náhražka za klasickou ohnivou kouli, výhoda je plošné a ještě k tomu déletrvalejší poškození. Problémy nastávají zejména v podzemí a v členitém terénu, kdy drak s oblibou napálí ohnivku do nějaké překážky.

věčný oheň Věčný oheň (Eternal fire)
zapálí vybraného nepřítele, který nějakou dobu hoří. Oheň může přeskakovat mezi blízkými protivníky.
* olizující plamen (Licking flame) - oheň snáze přeskočí mezi vzdálenějšími protivníky
* doutnání (Smoldering) - oheň působí menší poškození, ale hoří déle
* hlad (Hunger) - zvýšená šance, že oheň přeskočí na blízké protivníky
* panika (Panic) - šance, že hořící protivník se dá na útěk
* zuřivost (Fury) - oheň působí silnější poškození
* smrtící úder (Death blow) - ohnivé poškození těžce zraněných protivníků je dvojnásobné

Komplementární dovednost k dračímu úderu. Opět je vhodné vybrat si, kterou z nich si zaspecializovat. Primárně určená spíše proti velkým skupinám.

Aspekt: Magie elementů (Elemental magic)

ochránce Ochránce (Protector) - posílení
vyvolá elementála země, aby pomohl čarodějovi v boji
* elita (Elite) - zvyšuje ochráncovu úroveň
* regenerace (Regeneration) - ochránce regeneruje rychleji
* veterán (Veteran) - zvyšuje ochráncovu šanci na zásah
* - ochrana (Protection) - zvyšuje ochráncovu hodnotu zbroje
* Společník (Familiar) - vyvolá druhého ochránce
* ochranný štít (Protective shield) - pokud je ochránce přítomen, je čarodějovo fyzické zranění sníženo o 20%

Vcelku užitečná dovednost, ačkoliv ochránce není přehnaně velký, dokáže se v boji pořádně ohánět.

poryv větru Poryv větru (Gust of wind)
známé kouzlo z prvního dílu, vytvoří větrný kužel, který zraní soupeře v širokém rozsahu.
* omráčení (Stun) - zhruba třetinová šance na omráčení soupeře
* jedovatá mlha (Poison mist) - přidává jedové poškození
* rozsah (Radius) - zvyšuje rozptyl poryvu
* náraz (Squall) - poryv se šíří o 25% rychleji
* dopad (Impact) - zvyšuje poškození zpětného nárazu
* jedovatá mlha (Poison mist) - přidává jedové poškození

Poměrně účinné ničivé kouzlo, vhodné proti skupinám. Protivníky navíc odstrčí dozadu. Nevýhodou je omezený dosah.

tornádo Tornádo (Tornado)
vytvoří větrný vír, který zraňuje všechny nepřátele v dosahu.
* síla bouře (Storm force) - zvyšuje poškození tornáda
* dosah bouře (Storm zone) - zvyšuje rozsah působení tornáda
* utržený ze řetězu (Unleashed) - zvyšuje frekvenci působení škod
* vichřice (Tempest) - prodluží dobu trvání tornáda
* odzbrojení (Disarm) - šance dočasně odzbrojit soupeře
* kritický zásah (Critical) - zvyšuje šanci na kritický zásah
? Magická zeď (Magic barrier)
vyvolá na bojiště ochrannou stěnu
* val (Barricade) - prodlouží délku stěny
* odplata (Vengeance) - šance odrazit poškození střelbou
* val (Barricade) - prodlouží délku stěny
* pevnost (Solid) - prodlouží dobu trvání kouzla
* odplata (Vengeance) - šance odrazit poškození střelbou
* runy (Runes) - šance odrazit kouzla

Osobně nevidím pro tohle kouzlo velké využití, snad kdybyste chtěli rozdělit skupinu nepřátel nebo získat víc času k útěku z boje. Jinak celkem zbytečnost.

ničitel Ničitel (Destroyer)
vyvolá několik kamenných golemů, kteří se rozeběhnou k nejbližším nepřátelům a explodují.
* výbušnost (Explosive) - zvyšuje poškození ničitele
* vytrvalost (Endurance) - ničitelé žijí déle než explodují
* horda (Swarm) - přidá dalšího ničitele
* vytrvalost (Endurance) - ničitelé žijí déle než explodují
* horda (Swarm) - přidá dalšího ničitele
* výbušnost (Explosive) - zvyšuje poškození ničitele

Docela zajímavá alternativa k útočné dračí magii. Je třeba dobře počítat, kdy je nejlepší čas ničitele vyvolat.

Aspekt: Mentalismus (Mentalism)

ochranné runy Ochranné runy (Runes of protection) - posílení
ochranná dovednost, která zvyšuje hodnotu zbroje proti fyzickému poškození, přidává šanci na zablokování kouzel, dále může omráčit protivníka útočícího zblízka a poskytuje malý bonus k obraně.
* ochrana (Protection) - dále zvyšuje hodnotu zbroje proti fyzickým škodám
* bázeň (Awe) - zvyšuje šanci na omráčení protivníka
* ochrana (Protection) - dále zvyšuje hodnotu zbroje proti fyzickým škodám
* kamenná kůže (Stone skin) - přidává šanci zablokovat střely
* proud (Flux) - snižuje penalizaci za aktivaci kouzla
* runy (Runes) - dále zvyšuje šanci na zablokování kouzel

Velmi užitečné ochranné zaklínadlo, povinnost, pokud nebojujete s použitím proměn. Toto posílení vás vcelku účinně chrání před nepřátelskými kouzly (ačkoliv je bohužel neodráží) a v menší míře i před útoky střelnými zbraněmi.

? Duševní úder (Mind strike)
kouzlo způsobí nepříteli škody a zpomalí obnovu jeho bojových umění
* udržitelnost (Sustainability) - regenerační zpomalení trvá déle
* slabost (Weakness) - procentuální zpomalení regenerace se zvýší
* dopad (Impact) - zvýší fyzické poškození zaklínadla
* rozšíření (Expansion) - kouzlo zasáhne i protivníka stojícího za primárním cílem
* nácvik (Drill) - 25% šance na hluboké zranění
* zpomalení (Slow down) - sníží rychlost pohybu cíle po dobu trvání zaklínadla

Celkově velice slušné kouzlo pro použití proti jednomu cíli. Jeho sekundární efekt nicméně využijete jen proti minoritě protivníků.

výbuch energie Výbuch energie (Energy blaze)
výboj zraní všechny protivníky v oblasti působení a po určitý čas je dále zraňuje.
* zmatení (Confusion) - zpomalí rychlost útoku cíle
* oslepení (Blind) - sníží protivníkům šanci na zásah
* náraz (Impact) - výboj působí vyšší poškození
* oblast (Zone) - zvyšuje prostorový rozsah výboje
* dohořívání (Afterglow) - zvýší sekundární poškození
* zkušenost (Experience) - sníží dobu regenerace zaklínadla

Toto kouzlo dostanete do začátku, hodí se k oslabování velkých skupin, vhodné následně kombinovat s dračí magií.

smršť smršť (Maelstrom)
v široké oblasti vyvolá vír, který všem nepřátelům snižuje jejich vlastnosti, zpomaluje je a zpomaluje dokonce i přilétající střely.
* rozdrcení (Grind) - snižuje hodnotu zbroje nepřátel
* břemeno (Burden) - dále zpomaluje nepřátele
* rozšíření (Extention) - prodlužuje trvání víru
* zahuštění (Thicken) - dále zpomaluje střely
* zastrašení (Demoralize) - ještě více sníží vlastnosti cílů
* zahuštění (Thicken) - dále zpomaluje střely

Pouze podpůrné kouzlo, které sice nepřátelům ztíží život, ale určitě není samospasitelné. Nutno kombinovat s dalšími ničivými kouzly.

nadšení Bojové nadšení (Combat trance)
kouzlo snižuje po určitou dobu regenerační časy všech zaklínadel a chrání před efekty omráčení, zapletení a sekundárními škodami.
* lehkonohost (Light footed) - zvyšuje rezistenci proti znehybnění
* pozornost (Awareness) - zvyšuje odolnost proti omráčení
* otužilost (Hardened) - zvyšuje odolnost proti sekundárním škodám
* zkušenost (Experienced) - snižuje regenerační dobu zaklínadla
* otužilost (Hardened) - zvyšuje odolnost proti sekundárním škodám
* proud energie (Energy flux) - významně zrychluje regeneraci

Další čistě podpůrná schopnost. Nejpoužitelnější je samozřejmě možnost kouzlit v rychlejším sledu, což se při zaměření na útočnou magii může hodit. Jinak celkem zbytečné.

<< ZPĚT

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2024 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.