PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Oblasti Ancarie » BAŽINY


Mokřady byly dějištěm starodávných bitev a pronikající T-Energie oživila těla tisíců válečníků, kteří během těchto bitev padli. Nemrtví jsou všude a jsou úhlavním nepřítelem v této oblasti jak pro hráče tak i Ještěrany.

Statue

Ještěrané jsou rozumem nadaný národ. Vybudovali svou kulturu na uctívání předků, a nadřazenosti rodiny a společnosti. Mají nezvyklý vztah k nemrtvým – věří, že tyto příšery se toulají zemí, protože jejich památka nebyla nikdy řádně uctěna. Jedním ze způsobů jak poslat duše nemrtvých na místo věčného klidu je vypátrat jejich jména a vystavět jim svatyně, které je znovu začlení do společnosti.

zone

Hlavní město

Hissil’ta je hlavním městem oblasti Bažin, především díky své centrální pozici než zásluhou velikosti či majestátnosti. Žádná z osad v této oblasti není moc velká, najdeme jich zde jen pár, roztroušených daleko od sebe, kvůli nedostatku pevné země.

capital

capital2

Místní terén má za následek to, že architektura je nepropracovaná a zastaralá. Nemůžete postavit velké či noblesní budovy na mokřinách, proto jsou příbytky a stavby jen jednoduché stany nebo jiné provizorní plošiny, které jsou v bažině postaveny na chůdách.

capital3

Obyvatelé

Mokřiny jsou domovem Ještěranů. Vznikli postupnou proměnou z lidí, kteří byli izolováni od zbytku světa již před dávnými časy. Jsou to velmi primitivní lidé, žijí společně v nemnoha stavbách, které si dokázali postavit na měkké bažinaté zemi.

ještěr

Existuje zde kult nazývaný Bezejmenní, používají nemrtvé, aby tak získali jistý druh nesmrtelnosti. Nemrtví se rodí v oblastech, kde prosakuje T-Energie, a proto nesou trochu této magické energie uvnitř svých těl. Vůdci Bezejmenných vynalezli rituál, který jim umožní vyživovat se touto magií a držet si tak nesmrtelnost.

ještěr 2

Dokud budou povstávat další nemrtví, Bezejmenní budou mít dostatek "potravy", aby se udrželi naživu. To je přirozeně staví do příkrého protikladu k ostatním Ještěranům, kteří vysvobozují nemrtvé z jejich ubohé existence a tím je odstraňují z "potravního řetězce".

Okolní prostředí

prostředí

Terén je zde v podstatě rovinatý. V některých místech je otevřen k obloze a vypadá jako řeka trávy. Jiná místa jsou zalesněna vysokými stromy s mechem visícím zeshora dolů. Divoká zvěř této oblasti přesně odpovídá celkové místní strašidelné a temné atmosféře.
Hojně se zde vyskytují močálové krysy, pavouci a další kreatury milující bahno a špínu. Jednu věc mají všechny oblasti bažin společnou. A tou je, že všude, absolutně všude, je mokrá zem.Tato oblast je bažinatá a nebezpečná. Uvidíte všude obláčky dýmu, které jsou výsledkem samovolného vznícení bahenního plynu. Ještěrani také mluví o nebezpečné mlze, která stoupá ze země, a každého, kdo se jí dotkne, uvrhne do hlubokého spánku.

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2024 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.