PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED 2: Fallen angel » Oblasti Ancarie » ZEMĚ VZNEŠENÝCH ELFŮ


V této oblasti se středozemním klimatem se nacházejí malé vesničky. Je to příjemný venkov, kde najdete jak obdělaná pole a lesíky s listnatými stromy, tak i sluncem vysušené a lehce prašné vesnice. Neurození Elfové žijí v jednoduchých domech na samotách nebo vesnicích. Šlechta žije na hradech. Avšak je možné zde najít několik oblastí, kde byla pole spálena a vesnice zničeny. Pole v tomto regionu jsou obdělávána v pruzích, s částí vyhrazenou rolníkům a částí pro panstvo.

hut

Hlavním národem v této oblasti jsou samozřejmě Elfové, žijící ve feudální společnosti, kde většina patří mezi neurozené či nevolníky, nad nimiž vládne privilegovaná aristokracie. Elfové používají lidi jako otroky a jsou vůči nim dalece předpojatí – sice se nedívají na lidi jako na majetek, ale na druhou stranu nevěří, že by lidé mohli být schopni pokročilého myšlení či civilizovaného způsobu života. Postoj jak prostých Elfů, tak i Elfské aristokracie, k lidem je stejný jako tradiční postoj ke kastě „nedotknutelných“ v Indii.

bridge

Již před dávnou dobou Elfové vybudovali zeď, která měla udržet lidi v lidském teritoriu. Nicméně někteří lidé se přes tuto hranici dostali, většina z nich byla dovezena jako otroci nebo dělníci na práce, o kterých si Elfové myslí, že jsou pod jejich úroveň. Lidé se mohou stát svobodnými, ale nikdy nebudou uznáni jako „rovnocenní“. Tam kde lidé založili své malé osady, čítající pár chatrčí, stále musejí počítat s předsudky, příležitostnými útoky a vědí, že spravedlnosti před zákonem se jen tak nedočkají.

houses

Nejzřetelnější současný konflikt se odehrává mezi Elfí aristokracií a duchovními, každá skupina má ozbrojené jednotky, jež cestují napříč krajem a bojují proti sobě navzájem. Tyto armády představují utrpení pro lid i pro zemi - zdupávají pole a kradou vesničanům zvířata a jídlo.

Hlavní město Elfů, (Thylysium)

Město má vzhled a atmosféru panteistického Říma. Dokonce i nejskromnější budovy jsou postaveny ze žuly a důležité budovy jsou postaveny z bílého mramoru. Chrámy jsou pak vybudovány z vícebarevného mramoru. Město má velmi dobře udržované široké ulice, avšak uličky poblíž doků jsou úzké, tmavé, plné nepotřebných věcí a není příliš bezpečné jimi procházet.

gate

Navzdory velkoleposti některých míst přetrvává pocit, že je to vlastně dosti ošuntělé hlavní město velké říše. Rozmáhá se korupce i zločinnost. Brzy získáte pocit, že cokoliv (včetně lidí) může být koupeno či prodáno. Toto město je jako přezrálé ovoce, jež brzy spadne ze stromu.

glass

Senát sídlí v majestátní budově z bílého mramoru, a taktéž obydlí senátorů je impozantní, tvořené velmi dobře navrženým domem a nádhernými zahradami (podobné Ville Borghese v Římě).

Obyvatelé

Jak by se dalo očekávat, v Oblasti Vznešených elfů jsou Vznešení elfové dominantním národem. V této oblasti se dají najít dva hlavní typy Vznešených elfů, a to městští Elfové a vesničtí Elfové.

Vesničtí Elfové jsou prostí lidé, pracující na půdě svých pánů. Jejich domovy jsou účelné a pohodlné, avšak nejsou okázalé. Nemají bohatství, tak jako jejich městští bratři, ale také jsou bezpečně vzdáleni od mnohých sporů, jež se objevují. Těžce pracují, ale žijí dobrý a čestný život – tak dlouho, dokud jejich pán je šťastný, a dokud příroda neudeří velkým suchem či povodněmi.

human

V a poblíž hlavního města Thylysia převládají v populaci městští Elfové. Městští Elfové nemají své feudální pány jako jejich vesničtí příbuzní, a jejich počet zahrnuje sociální spektrum šlechty, duchovenstva, kupců a obchodníků. Aristokracie má v Thylysiu své domy a šlechtici pracují v senátu. Kněží slouží v Chrámu, a povšechně bydlí poblíž něj. Když se podíváme na okraje města, dále od centra, najdeme zde více obydlí a obchodů kupců a obchodníků. A když se podíváme ještě dále, najdeme lidská obydlí. Většina zdejších Lidí jsou otroci, avšak je zde také pár enkláv svobodných Lidí. V obou případech Lidé žijí na předměstí v chudinských a zchátralých čtvrtích. Pro otroky je toto to nejlepší, co jim jejich pán poskytne, a pro ostatní je to vše, co jim jejich Elfí majitel pronajme.

girl

Návštěvníkovi by se mohlo zdát, že je centrum města nejbezpečnější – opustíte-li jeho zdvořilost, častěji se setkáte s rvačkami a zločinností. Toto platí zejména poblíž doků, kde propukají boje, jakmile se námořníci opijí a vynoří se dávné předsudky. I pohled však může klamat. Přetrvává zde boj o moc mezi šlechtou a duchovenstvem. Hodně si dávají záležet na vystupování na veřejnosti, proto zde nejsou žádné viditelné ozbrojené střety – místo toho se boj odehrává skrytě. Tajní poslové se plíží kolem, pokusy o vraždu, otravy… toto jsou věci, kterých si dobře informovaný pozorovatel povšimne jen trénovaným okem.

Okolní prostředí

Toto je nejspíše nejpříjemnější oblast Ancarie. Je zde to pravé podnebí pro hojně se vyskytující zeleň. V hlavním městě, a o trochu méně i v ostatních městech a vesnicích, uvidíte parky plné stromů, keřů a květin. Sem tam zasazená palma všemu dodává punc bohatství. V odlehlých oblastech najdete farmy, vinice a zvlněné louky s roztroušenými opadavými stromy.

swing

Celkově je terén velmi mírný a snadno se po něm cestuje. Většina krajiny je rovná, nebo v nejosídlenějších místech lehce svažitá, avšak dají se zde najít i oblasti, kde budete muset jít pouze po cestě. Tyto oblasti najdete ponejvíce na hranicích Území Vznešených Elfů, což pravděpodobně přispělo k prapůvodnímu utváření všech oblastí, a nebo poblíž mořského břehu.

road

Jak by se dalo čekat u takto přitažlivé krajiny – je zde hojnost divoké zvěře. Poblíž moře, rybníků, řek a potoků se setkáte s želvami, žábami a rybami. Ve vnitrozemí je divoká zvěř typická pro tento druh podnebí a krajiny, takže se setkáte s rozmanitou zvěří sahající od jelena až po králíka. Ve městech a vesnicích není neobvyklé narazit na zvířata, jež byla ochočena, a nyní slouží jako domácí či hospodářská zvířata.

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2024 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.